سفارش تلفنی
09393710094
درمان درد رماتیسم با آب قلیایی

خداحافظی با دردهای رماتیسمی با نوشیدن آب قلیایی

مدیریت 98 تیر 5

خداحافظی با دردهای رماتیسمی با نوشیدن آب قلیایی : مطالعات بالینی مختلف اثر مصرف آب قلیایی در بیماران رماتیسمی را مورد بررسی قرار داده اند. رماتيسم  يک بيماري التهابي مزمن با تخريب استخوان و غضروف است. اگر چه علت آن ناشناخته است، ولي راديکال هاي آزد در بيماري زايي آن نقش دارند. به تازگي نشان داد