سفارش تلفنی
09393710094
چگونه نوشیدن آب آشامیدنی به کاهش وزن کمک می کند ؟

تاثیرات نوشیدن آب آشامیدنی بر روی تناسب اندام

مدیریت 97 دی 30

تاثیرات نوشیدن آب آشامیدنی بر روی تناسب اندام : بررسی های بالینی نشان می دهند نوشیدن آب قبل و حین وعده های غذایی، احساس سیری را افزایش می دهد چنانچه احساس رضایت و سیری افزایش داشته باشد یعنی کالری کلی کمتری دریافت می گردد. همه این ها کاهش وزن تدریجی را دربر دارد.  آب ۱۰۰٪ فاقد کالری است، به سوز