سفارش تلفنی
09393710094
تاثیرات نوشیدن آب آشامیدنی بر روی تناسب اندام

تاثیرات نوشیدن آب آشامیدنی بر روی تناسب اندام

مدیریت 97 دی 30

تاثیرات نوشیدن آب آشامیدنی بر روی تناسب اندام : بررسی های بالینی نشان می دهند نوشیدن آب قبل و حین وعده های غذایی، احساس سیری را افزایش می دهد چنانچه احساس رضایت و سیری افزایش داشته باشد یعنی کالری کلی کمتری دریافت می گردد. همه این ها کاهش وزن تدریجی را دربر دارد.  آب ۱۰۰٪ فاقد کالری است، به سوز