سفارش تلفنی
09393710094
درمان پوکی استخوان با آب قلیایی غنی از کلسیم

کلسیم چیست و چگونه در آب قلیایی قابلیت جذب دارد ؟

مدیریت 98 اردیبهشت 29

کلسیم چیست و چگونه در آب قلیایی قابلیت جذب دارد ؟ کلسیم جزء اصلی استخوان هاست و بدن به میزان حدود 1 گرم در روز به جذب کلسیم نیاز دارد. با توجه به اینکه بیشترین ماده ای غذایی که در طول روز مصرف می کنیم آب است، مشخص است که علت اهمیت کلسیم در آب آشامیدنی چیست.کلسیم در آب آشامیدنی قابل جذب می باشد،بن