سفارش تلفنی
09393710094
درمان پیری پوست صورت با نوشیدن آب قلیایی

فوایدنوشیدن آب قلیایی

مدیریت 97 اسفند 5

از فواید نوشیدن آب قلیایی هر چه بگوییم کم است . در دهه های اخیر صحبت از آب قلیایی بسیار بوده است . شرکت های کمی در ایران شروع به تولید آب قلیایی نموده اند. یکی از بزرگترین و برترین این شرکت شرکت خوش نوشان مشرق زمین است که آب قلیایی خود را تحت عنوان لوکساب وارد بازار کرده است . اما با ما هماره باشد د