سفارش تلفنی
09393710094
#آب قلیایی

روش های مطمئن برای قلیایی کردن بدن

مدیریت 99 بهمن 27

روش های مطمئن برای قلیایی کردن بدن: هنگام مشاهده بدن ما، عوامل زیادی وجود دارند که سلول ها و بافت ها را به درستی کار می کنند. مانند آبرسانی، دما، در دسترس بودن مواد مغذی و PH . PH مخفف "پتانسیل هیدروژن"  یا  "قدرت یونی هیدروژن" است و به اندازه گیری یون های هیدروژن در یک