سفارش تلفنی
09393710094

تعیین pH بدن با کاغذ تورنسل

4/شهریور/1398 مقالات بدون دیدگاه

تعیین pH بدن با کاغذ تورنسل : کاغذ pH یا کاغذ تورنسل یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز می باشد که مواد معرف موجود در آن در واکنش با اسید یا باز تغییر رنگ می دهند.
دقت این کاغذ در مقایسه با pH متر های دیجیتالی بسیار پایین تر بوده اما به دلیل راحتی در استفاده و قیمت ارزان، گاها مورد استفاده قرار می گیرد ( البته در آزمایشگاه های شیمی مواد غذایی فقط برای مشخص کردن حدود pH استفاده می شود و برای تعیین دقیق میزان pH حتما و باید از pH متر دیجیتالی استفاده شود)

تعیین pH بدن با کاغذ تورنسل

این کاغذ ها در انواع رولی یا تک استریپ موجود است. برای استفاده ابتدا یک استریپ از کاغذ ( در صورت استفاده از تک استریپ) یا 5 الی 6 سانتی متر از کاغذ ( در صورت استفاده از مدل رولی) را برداشته، 2 ثانیه داخل محلول قرار داده، سپس خارج کرده و تا تغییر رنگ صبر کنید، با طیف رنگی راهنمای آن مقایسه کرده تا pH محلول مشخص شود.

خرید آب قلیایی
نکته مهم:
در صورتی که از کاغذ پی اچ استفاده می کنید و قصد دارید نتیجه دقیقی هم داشته باشید، با توجه به نزدیکی طیف رنگی در pHهای نزدیک به هم، برای سهولت در تشخیص؛ حتما دو محلول، با pH و طیف رنگی نزدیک بهم را همزمان با دو کاغذ تورنسل آزموده و کاغذ ها را در کنار هم مقایسه کنید. بدین صورت تشخیص دو pH نزدیک بهم بسیار راحتر خواهد بود.

خرید آب قلیایی

در تصویر آخر، pH لوکساب (با پی اچ ۸.۸) در کنار pH آب آشامیدنی معمولی ( با پی اچ ۷.۵) مقایسه شده است که تفاوت را می توانید ملاحظه کنید

خرید آب قلیایی

برچسب ها: آب قلیایی مضرات آب قلیایی ویژگی های آب قلیایی خواص آب قلیایی مزایای آب قلیایی خرید آب قلیایی تعیین pH بدن با کاغذ تورنسلدیدگاه
دیدگاه شما :