سفارش تلفنی
09393710094

مصرف کننده آب

این افراد نباید آب معدنی بخورند

مدیریت 97 دی 3

این افراد نباید آب معدنی بخورند: از آنجا که 2/3 بدن ما را آب تشکیل داده است نوشیدن آب سالم بسیار اهمیت دارد. با توجه به این که آب های معدنی املاح و سختی زیادی دارند، مصرف آب های معدنی برای بیماران کلیوی و افرادی که کلیه های سنگ ساز دارند خطرناک است. شرکت خوش نوشان مشرق زمین آب مورد نیاز خود را از اع