سفارش تلفنی
09393710094
دمنوش های قلیایی کننده رحم

معرفی دمنوش های قلیایی

مدیریت 99 اسفند 30

معرفی دمنوش های قلیایی : مفهوم اصلی در پس یک رژیم غذایی قلیایی این است که برخی مواد غذایی پس از گوارش می توانند محصولات جانبی اسیدی در بدن شما تولید کنند. شما می توانید اثرات سلامت منفی این اسیدها را با محدود کردن مواد غذایی تولیدکننده اسید در رژیم غذایی خود و مصرف مواد غذایی که بدن را قلیایی می ساز