سفارش تلفنی
09393710094

ارتباط با ما

آدرس: گلستان، گرگان، جاده گرگان به مشهد، جعفر آباد ملک
تلفن: 01732514570-4
فکس: 01732514575
تلفن همراه: 09393710094
اینستاگرام : luxab_alkalinewater
ایمیل: info@waterlife.ir