سفارش تلفنی
09393710094

حد مجاز سختی آب آشامیدنی

11/شهریور/1397 مقالات بدون دیدگاه

سختی آب آشامیدنی :

حد مجاز سختی آب آشامیدنی چه مقدار است؟

 سختــی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارد. این املاح شامــل کاتیــونهایی مثل منیزیم ، کلسیم ، استرانسیم ، آهن ، آلومینیم ، منگنــز و مس بوده که با آنیـــونهایی مانند بی کربنات ، کربنات ، کلرید ، سولفات ، سیلیکات ، و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارد.

سختی کل :

به مجموعه سختی موقت (سختی کربناتی ) بعلاوه سختی دائم (سختــی بی کربناتی) سختی کل گفته می شود .سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود و جرم داخل ظروف جوشش آب را تشکیل میدهد و اغلب شامل کربنات یا بی کربنات کلسیم و منیزیم می باشد .سختی دائم در اثر وجود عناصری مانند سولفات و کلرید کلسیم و منیزیم بوجود آمده در اثر جوشیدن از بین نمی رود .

 

انواع آب مصرفی بر اساس میزان سختی به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

 

http://www.abram-lab.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C.jpg

 

 

 

 

 

حد مجاز سختی آب آشامیدنی

لازم به ذکر است که مطابق استاندارد های بین المللی بهداشت حد مجاز سختی کل برای آب آشامیدنی 500 میلیگرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم و حد مطلوب آن 150 میلیگرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم می باشد .

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :