سفارش تلفنی
09393710094

فواید آب معدنی

تفاوت آب غنی شده با آب معدنی چیست؟

مدیریت 97 دی 11

تفاوت آب غنی شده با آب معدنی چیست؟: تفاوت آب غنی شده با آب معدنی در میزان املاح و روش تهیه آن است. آب معدنی آبی است که بدون افزودن هرگونه ماده ی افزودنی تولید می گردد. ولی آب غنی شده آبی است که مواد معدنی در حین تولید به آب افزوده شده است. در این مقاله به بررسی تفاوت آب غنی شده با آب معدنی چیست