سفارش تلفنی
09393710094
مقابله با خستگی مفرط با نوشیدن آب قلیایی

مقابله با خستگی مفرط با نوشیدن آب قلیایی

مدیریت 98 اردیبهشت 25

مقابله با خستگی با نوشیدن آب قلیایی : احتمالا برای شما تا حالا پیش آماده است که با وجود استراحت و خواب کافی باز هم خسته هستید و یا با کمترین فعالیت زود خسته می شود ، یا اینکه همیشه بی حال هستید ، اما می دانید علت این عوامل چیست ؟ آیا این مسائل ریشه در تغذیه ما دارند؟ آیا می دانید خستگی آدرنالی چیست