فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب
محمد حسن بسطامی
مهندس مکانیک (طراحی جامدات )
رئیس هئیت مدیره شرکت خوش نوشان مشرق زمین
رئیس هئیت مدیره شرکت آب نیروبخش گلستان (اکساب )
مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی پزشکی دانش پژوهش فجر
محمد بسطامی
مدیر عامل کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( MBA)
نایب رییس هیات مدیره آب نیرو بخش گلستان (oxab)
عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پزشکی دانش پژوهش فجر
شایان رضاییان
مدیر کنترل کیفیت و مسئول آزمایشگاه
کارشناس ارشد علوم و صنایع غذائی
سید جعفر میرکریمی
مدیر تولید
مهندس مکانیک (طراحی جامدات )
نماینده مدیریت
خانم قنبری
مدیر فروش
کارشناس ارشد مدیریت تحول
خانم عباسی
مدیر حسابداری
کارشناس حسابداری
مجتبی دیلم
مدیریت انبار